Frågor och svar

Vad är ett familjedaghem?

Ett familjedaghem är en form av barnomsorg där omsorgen ges av en dagbarnvårdare. Vårdaren tar emot barnen i sitt hem eller annan lokal under den tid då föräldrarna förvärvsarbetar eller genomgår utbildning. 

Hur hittar man till er?

Vi finns på Ridhusvägen 23

147 91 Grödinge, till höger om det stora röda stallet  

Erbjuder ni verksamhet på obekväm arbetstid?

Ja. Från och med november 2020 bedriver vi även vår verksamhet under obekväm arbetstid. Läs mer under avsnittet "Vilka jobbar hos oss"

Vad är avgiften i ett familjedaghem?

Avgiften är densamma som för barn i kommunal förskola och betalas på samma sätt.

Måste man ha med sig blöjor?

Nej, det ingår i avgiften. Vi står för blöjor och använder oss utav Liberos blöjor.

Är mitt barn försäkrat hos er?

Ja, alla barn försäkras via kommunen.

Synpunkter eller klagomål?

Om du har synpunkter eller klagomål ska du alltid i första hand kontakta familjedaghemmet. Om du ändå inte känner dig tillfreds med svaret eller om du därefter vill gå vidare med synpunkten/klagomålet tar du det med Haninge kommun. Då kommer utbildningsförvaltningen ta emot ditt ärende.