Vilka jobbar här?


Jag som driver Runstens Småfolk heter Åse och har jobbat inom barnomsorgen i 41 år. 

Jag har jobbat på förskola, fritids, som nattmamma, avlösare till familjer med funktionsnedsättningar, elevassistent, 3-familjssystem samt som privat barnvakt.


Jag är en person som tycker om att vistas ute i naturen och i utemiljön. Vi tror även på att det är ett av de bästa sätten för barnen att lära sig genom att vistas mer utomhus, speciellt i en värld där tekniken tar över mer och mer. Därför har vi också valt att inte använda oss utav paddor och liknande utan hittar hellre på saker tillsammans för att uppmuntra till gemenskap och lek. (Detta utesluter såklart inte undantag)  Ett exempel på det här med fördelarna med naturen är att det är ett utmärkt sätt att träna upp motoriken på genom att man går i ojämn terräng. Och terräng har vi gott av här på Runstens Småfolk!


Jag jobbar för att alla barnen ska få lyckas,  att ge barnen bekräftelse och låta varje individ utvecklas helt i sin egen takt. Jag tar hänsyn till varje egen individ och anpassar mig efter barnet, detta för att alla barn har rätt till att känna sig trygga och accepterade. Vi strävar efter att försöka ha en så lugn miljö som möjligt inne på verksamheten.

Medarbetare är Melinda som är barnskötare här på familjedaghemmet tillsammans med mig, Åse. Här jobbar också Nellie som jobbar kväll- och nattid eller vid behov. Är du som vårdnadshavare i behov av nattomsorg eller omsorg på obekväm tid kan vi självklart hjälpa till med detta förutsatt att du är godkänd för det. Såhär står det på Haninge kommuns hemsida. 

"Både ensamstående och sammanboende föräldrar/vårdnadshavare kan ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid. Sammanboende föräldrar behöver inte vara gifta eller ha barn tillsammans, men båda måste ha obekväm arbetstid för att kunna söka.

Ett grundläggande krav för ansökan är att omsorgsbehovet är regelbundet och kontinuerligt och att behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Beslutet omprövas efter sex månader."

Uppfyller du de kriterierna och vill ha nattomsorg hos oss finner du en blankett på Haninge kommuns hemsida, eller här.