Om oss

Mål & riktlinjer

• Vår tanke med verksamheten är att bidra till en god och lärorik uppväxt. Vår verksamhet riktar sig till barn i åldrarna 1-5 år

• Vi som pedagoger strävar alltid efter att uppmuntra barnen till att våga och utvecklas. Aktiviteterna vi gör ska vara stimulerande, lärorika och roliga för barnen. Vi jobbar med att ta vara på barnens lust att lära samt att leka och skapa för att barnen ska utvecklas till självständiga individer.

• Vi strävar efter att vara utomhus minst 30 minuter varje dag och därför är det viktigt att barnet alltid har ordentliga ytterkläder med sig.


Utflykter

Vi har en företagsbil som vi ibland hittar på olika utflykter med, t.ex åka och bada i simhallen eller åka iväg till olika lekparker. För detta krävs godkännande från VH.